Nghị định 96/2015 ND-CP quy định về con dấu doanh nghiệp

Xin gửi tới quý khách Mẫu văn bản mới nhất quy định về con dấu doanh nghiệp Nghị định 96/2015 ND-CP
Hiện nay Nghị định 96/2015 ND-CP đã có hiệu lực thi hành quy định cụ thể chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp.Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

Con dấu doanh nghiệp là gì?

Vai trò của con dấu trong doanh  nghiệp

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG KHẮC DẤU KỂ TỪ NGÀY 01/7/2015

Luật Doanh nghiệp 2014 đã bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, đưa nhiều quy định mới đi vào thực tiễn, trong đó có quy định về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp - một trong những vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ nhất của văn bản luật này.