Phí Vận Chuyển
- Phí vận chuyển được tính như sau:
+ Tất cả các đơn hàng ở TP.HCM tính phí vận chuyển 20.000đ/1 chuyến
+ Khu vực ngoài tp.hcm tính phí vận chuyển 30.000/ 1 chuyến
+ Đơn hàng từ 500.000đ miễn phí vận chuyển.